Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Specjalista do kontroli dokumentów zamówień publicznych i personelu projektu „Piska Akademia Aktywności”

2014-01-28 13:49 - Dodanie nowej wiadomości: Specjalista do kontroli dokumentów zamówień publicznych i personelu projektu „Piska Akademia Aktywności”

2014-01-31 10:26 - Edycja wiadomości Specjalista do kontroli dokumentów zamówień publicznych i personelu projektu „Piska Akademia Aktywności”

Przejdź do wiadomości