Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych

2018-05-28 14:49 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdonych

2018-05-28 14:50 - Edycja wiadomości Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych

Przejdź do wiadomości