Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zwrocie oferty

Pisz, dnia  7 grudnia 2010r.

 

IBC EUROSERWIS SP.Z.O. ŁOSICE 25, 55-095 MIRKÓW

Informacja o zwrocie oferty

 

 

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu działając na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert upłynął w dniu 6.12.2010r. o godz. 9:00. Oferta IBC EUROSERWIS SP.Z.O. ŁOSICE 25, 55-095 MIRKÓW wpłynęła w dniu 6.12.2010r.

o godz. 14:30 /poz.  w rejestrze Zamówień Publicznych: MGOPS/ZP/3400/35/2010 / tj. po wyznaczonym terminie.

 

Dyrektor MGOPS w Piszu

Elwira Świetlicka

Data powstania: wtorek, 7 gru 2010 14:53
Data opublikowania: wtorek, 7 gru 2010 14:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 mar 2011 07:29
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1628 razy