Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

Pisz, dnia 6 grudnia 2010r.

 

 

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego przez MGOPS w Piszu

 

Komisja  Przetargowa w składzie:

1.      Przewodniczący – Renata Dulisch

2.      Sekretarz – Karolina Przychodzeń

3.      Członek – Wiesława Wasiulewska

4.      Członek – Urszula Sobiewska-Borys

 

w dniu 6 grudnia 2010r. o godz. 14:40 ponownie zebrała się z powodu wpływu oferty  na dostawę drobnego sprzętu gastronomicznego do stołówek oraz punktów wydawania posiłków w placówkach oświatowych w Gminie Pisz.

Ustalono, że:

  1. Oferta złożona przez IBC EUROSERWIS SP.Z.O. ŁOSICE 25, 55-095 MIRKÓW na dostawę sprzętu  gastronomicznego do stołówek oraz punktów wydawania posiłków w placówkach oświatowych w Gminie Pisz została dostarczona firmą kurierską(DHL) do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu w dniu  6.12.2010r.

o godz. 14:30, , tj. po wyznaczonym terminie.

  1. Komisja  Przetargowa działając zgodnie z art. 84 ust.2  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn, zm.)- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
Data powstania: wtorek, 7 gru 2010 14:54
Data opublikowania: wtorek, 7 gru 2010 14:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 mar 2011 07:29
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1890 razy