Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM NABOREM NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO

Pisz, dnia 29 kwietnia 2011r.

 

 

 

INFORMACJA

MGOPS.8172/POKL/ZP/5/8/11

W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM NABOREM NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGOW RAMACH REALIZACJI ZAJĘĆ W FORMIE WARSZTATÓW  „DORADZTWA ZAWODOWEGO” W RAMCH PROJEKTU „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI”

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu informuje, iż w związku z dużą ilością złożonych ofert na przeprowadzenie zajęć w formie warsztatów w ramach „ Doradztwa zawodowego” ,

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu zaprasza kandydatów, którzy złożyli swoje oferty na rozmowę rekrutacyjną celem wyłonienia najlepszego Wykonawcy. Planuje się, że po przeprowadzonej rozmowie zostanie wyłonionych 2 Wykonawców, z którymi MGOPS w Piszu podpisze umowę zlecenia na realizację zadania.

 

O terminie rozmowy Wykonawcy zostaną poinformowani bezpośrednio na podane adresy e- meilowe.

 

 

 

DYREKTOR

MIEJSKO –GMINNEGO

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Piszu

mgr Elwira Świetlicka

Data powstania: poniedziałek, 2 maj 2011 12:56
Data opublikowania: poniedziałek, 2 maj 2011 12:57
Data przejścia do archiwum: środa, 11 maj 2011 12:59
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1774 razy