Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pisz, dnia 22 czerwca 2011r.

 

MGOPS.8172/ZP/8/9/10/11/11/11

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu informuje, iż w związku z prowadzonym postępowaniem z art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759, z późn. zm. ), art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ) w ramach projektu „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI” oraz w powiązaniu z kryteriami podanymi w zaproszeniu do złożenia oferty.

W ramach zaproszenia do złożenia oferty na przeprowadzenie:

 • WARSZTATÓW WIZERUNKU I AUTOPREZENTACJI wpłynęły 2 oferty:
 1. Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp.z.o.o, 11-041 Olsztyn, Warkały 18, : oferta nr 2 - uzyskała – 100 pkt./spełniła wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym oraz zaproponowała najkorzystniejszą cenę, w związku z tym została wybrana do realizacji zadania/.
 2. Zakład Doskonalenia Zawodowego , 12-200 Pisz, ul. Rybacka 5 oferta nr 1- uzyskała – 88.98 pkt.
 • ABC ZARZADZANIA BUDŻETEM DOMOWYM wpłynęły 2 oferty:
 1. Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp.z.o.o, 11-041 Olsztyn, Warkały 18: oferta nr 2 -uzyskała – 100 pkt./spełniła wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym oraz zaproponowała najkorzystniejszą cenę, w związku z tym została wybrana do realizacji zadania/.
 2. Zakład Doskonalenia Zawodowego , 12-200 Pisz, ul. Rybacka 5: oferta nr 1- uzyskała – 97,06 pkt.
 • WARSZTATY PROBLEMOWE wpłynęły 2 oferty
 1. Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp.z.o.o, 11-041 Olsztyn, Warkały 18: oferta nr 2 -uzyskała – 100 pkt. /spełniła wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym oraz zaproponowała najkorzystniejszą cenę, w związku z tym została wybrana do realizacji zadania/.
 2. Zakład Doskonalenia Zawodowego , 12-200 Pisz, ul. Rybacka 5: oferta nr 1- uzyskała – 94,20 pkt.
 • WATRSZTATY RĘKODZIEŁA wpłynęły 3 oferty:

 1. Ełckie Centrum Kultury, 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47:oferta nr 3- uzyskała 100 pkt. /spełniła wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym oraz zaproponowała najkorzystniejszą cenę , w związku z tym została wybrana do realizacji zadania/.
 2. Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp.z.o.o, 11-041 Olsztyn, Warkały 18 : oferta nr 2 -uzyskała – 82,66 pkt.
 3. Zakład Doskonalenia Zawodowego , 12-200 Pisz, ul. Rybacka 5: oferta nr 1- uzyskała – 65,74 pkt.

DYREKTOR

Miejsko – Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Piszu

mgr Elwira Świetlicka

Data powstania: piątek, 24 cze 2011 13:25
Data opublikowania: piątek, 24 cze 2011 13:26
Data przejścia do archiwum: środa, 20 lip 2011 13:24
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1716 razy