Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze

Pisz, dnia 30 czerwca 2011r.

 

 

INFORMACJA

dotyczy sprawy: MGOPS.8172/POKL/ZP/13/14/15/7/11

 

 

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie wyłonienia kadry

do realizacji

zajęć: „TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH”,

„WARASZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ”,

„WARSZTATY DZIENNIKARSKO – FOTOGRAFICZNE”

w ramach projektu „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI”

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu informuje, że:

 

I. w odpowiedzi na ogłoszony nabór na: PSYCHOLOGA do przeprowadzenia zajęć pod nazwą: TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:

 

  1. Pani Magdalena Salitra - Psycholog - zam. gm. Ełk.

 

W wyniku analizy złożonych dokumentów i wynikających z nich uprawnień oraz umiejętności stwierdza się, iż oferta spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu, w związku z tym na przeprowadzenie zajęć pod nazwą: „TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH dokonano wyboru :

 

  1. Pani Magdalena Salitra - Psycholog - zam. gm. Ełk.

 

II. w odpowiedzi na ogłoszony nabór na DORADCĘ ZAWODOWEGO do przeprowadzenia zajęć pod nazwą: WARASZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ”, w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

 

  1. Pani Katarzyna Siennicka – Muszyńska – Doradca zawodowy – zam. gm. Orzysz
  2. Pani Małgorzata Dubowik - Doradca zawodowy – zam. gm. Łomża.

 

W wyniku analizy złożonych dokumentów i wynikających z nich uprawnień oraz umiejętności stwierdza się, iż oferty spełniają wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu, na przeprowadzenie zajęć pod nazwą: „WARASZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ”, dokonano wyboru:

  1. Pani Katarzyna Siennicka – Muszyńska – Doradca zawodowy – zam. gm. Orzysz

III. w odpowiedzi na ogłoszony nabór na przeprowadzenie WARSZTATÓW DZIENNIKARSKO –FOTOGRAFICZNYCH w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

 

  1. 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz – 85 pkt.

  1. 2. MAZURSKA AGENCJA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA

Łukasz Szymański, ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz - 93,44 pkt.

 

W wyniku analizy złożonych dokumentów i wynikających z nich uprawnień oraz przedstawionych propozycji programowych i dodatkowych usług proponowanych ( przypisanych punktach ) w trakcie realizacji Warsztatów stwierdza się, iż oferty spełniają wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu, na przeprowadzenie zajęć pod nazwą: „WARASZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ”, dokonano wyboru:

  1. 1. MAZURSKA AGENCJA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA

Łukasz Szymański, ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz.

 

 

 

DYREKTOR

MIEJSKO –GMINNEGO

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Piszu

mgr Elwira Świetlicka

Data powstania: piątek, 1 lip 2011 14:41
Data opublikowania: piątek, 1 lip 2011 14:43
Data przejścia do archiwum: środa, 20 lip 2011 13:24
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1969 razy