Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRAWO JAZDY KAT. B

MGOPS.8172/POKL/ZP/16/13/11

 

w sprawie dokonania wyboru Wykonawcy do przeprowadzenia

KURSU PRAWA JAZDY KAT. B
w ramach projektu
„PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759), dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz w powiązaniu z kryteriami podanymi w zapytaniu ofertowym ( najniższa cena).

W odpowiedzi na zaproszenie ofertowe wpłynęły 4 oferty:

1. CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW

Adam Sobiech, ul. Rybacka 3b,12-200 Pisz - oferta nr 1 - 100 pkt.

2. ATEST Szkolenia i Obsługa Firm

Beata Maria Chojęta, ul. Wojska Polskiego 65, 19-300 Ełk – oferta nr 2 - 79,10 pkt.

3. CENTER CONSULTING

Piotr Piaseczny ul. M.J. Piłsudskiego 11/17, 10-575 Olsztyn - oferta nr 3- 97,30 pkt.

4. Ośrodek Szkolenia Kierowców

Krzysztof Gietek, ul. Spacerowa 32,12-200 Pisz- oferta nr 4 - 87,84 pkt.

 

Wybrano ofertę nr 1:

CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW

Adam Sobiech, ul. Rybacka 3b,12-200 Pisz

za łączną kwotę 26 880zł. brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu i według przyjętego kryterium, tj.: najniższa cena - została wybrana jako najkorzystniejsza oferta na realizację zadania.

Data powstania: piątek, 29 lip 2011 14:13
Data opublikowania: piątek, 29 lip 2011 14:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 kwi 2012 13:45
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1707 razy