Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę na wybrane wyposażenie ( tj. akcesoria, przybory, naczynia kuchenne oraz meble) gastronomiczne do placówek oświatowych w Gminie Pisz.

Pisz, dnia 15 września 2011r.

 

 

-WYKONAWCY-

Nasz znak:MGOPS:3410/4/7/11

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę - art. 4 pkt 8 (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) na: dostawę na wybrane wyposażenie ( tj. akcesoria, przybory, naczynia kuchenne oraz meble) gastronomiczne do placówek oświatowych w Gminie Pisz.

 

I. Wpłynęły 3 oferty:

  1. MIG IMPORT-EKSPORT GŁOWACKI SPÓŁKA JAWNA ODDZAIAŁ EŁK ul. Kilińskiego 5, 19-300 Ełk – oferta nr 1 ( 68,76pkt).
  2. DELTA ALLIANCE ul. Radiowa 28, 10-208 Olsztyn – oferta nr 2 ( 100 pkt).
  3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ GASTRONET” Dariusz Wądołowski ul. Orzyska 11, 12-200 Pisz – oferta nr 3 ( 99,89 pkt).

Nie wykluczono żadnego z Wykonawców ( Dostawców)

II. W wyniku postępowania na realizację zamówienia wyłoniono Wykonawcę ( Dostawcę):

DELTA ALLIANCE

ul. Radiowa 28, 10-208 Olsztyn – oferta nr 2

Firma spełnia warunki przedstawione w zaproszeniu do składania ofert cenowych i złożyła najkorzystniejszą  ofertę z uwzględnieniem jedynego kryterium oceny ofert – tj.100% cena.

 

 

DYREKTOR

MIEJSKO –GMINNEGO

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Piszu

mgr Elwira Świetlicka

Data powstania: piątek, 16 wrz 2011 13:47
Data opublikowania: piątek, 16 wrz 2011 13:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 kwi 2012 13:44
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1565 razy