Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PISZU

OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU

NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY
W MIEJSKO – GMINNYM  OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PISZU

 

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko – asystent rodziny, spośród 13 ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie,  zostały wybrane 3 oferty złożone przez:

 

  1. Panią Magdalenę Marię Jańczyk – zam. gm. Pisz
  2. Panią Katarzynę Gorczyńską – zam. gm. Pisz
  3. Panią Małgorzatę Zalewską – zam. gm. Pisz

Uzasadnienie

 

W wyniku analizy dokumentów oraz wynikających z nich uprawnień i umiejętności stwierdza się, iż złożone oferty spełniły wszystkie wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu oraz posiadają odpowiednie wykształcenie określone w art.12  Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011r.  Nr 149, poz. 887).

 

DYREKTOR

Miejsko – Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Piszu

mgr Elwira Świetlicka

Data powstania: wtorek, 6 mar 2012 14:39
Data opublikowania: wtorek, 6 mar 2012 14:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 lut 2013 07:49
Opublikował(a): Sławomir Muras
Zaakceptował(a): Sławomir Muras
Artykuł był czytany: 2505 razy