Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRAWNIKA DO PROJEKTU PT. „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI”

Pisz, dnia 10 grudnia 2012r.

 

Nasz Znak: MGOPS.8172/ZP/8/7/12

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu informuje, iż w związku z prowadzonym postępowaniem z art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759, z późn. zm. ), art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ) w ramach projektu „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI” oraz w powiązaniu z kryteriami podanymi w zaproszeniu do złożenia oferty, informuje, iż :.

w ramach zaproszenia do złożenia oferty na przeprowadzenie:

  • WARSZTATÓW p.n: „PORADNICTWO  PRAWNE” wpłynęła 1 oferta:

  1. Maciej Bednarko

 

Oferta spełniła wymagania postawione w ogłoszeniu w związku z czym zostanie powierzona Wykonawcy do realizacji.

Data powstania: poniedziałek, 10 gru 2012 14:46
Data opublikowania: poniedziałek, 10 gru 2012 14:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 lut 2013 07:49
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1663 razy