Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pisz, dnia 27 grudnia  2012r.

 

Oznaczenie sprawy: MGOPS 3410 -/13/3/12

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejsko– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu działając na podstawie Regulaminu  w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości  nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000  w MGOPS w Piszu  informuje, że po dokonaniu badania rynku i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: na usługę konwoju, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie uproszczonym - zapytania o cenę.

Kryterium wyboru była 100% cena. Wpłynęły 2 oferty:

  1. Oferta nr 1 - Łukasz Purzeczko - PURZECZKO GRUPA SEKURITAS,ul. Nowa 3A, 18-400 Łomża

 

  1. Oferta nr 2 - Agencja Ochrony Osób i Mienia „GROM”, ul. Jagiellońska 46, 10-276 Olsztyn

 

Wybrano Wykonawcę, który zaproponował najniższą cenę, tj.:

 

Łukasz Purzeczko - PURZECZKO GRUPA SEKURITAS,

ul. Nowa 3A, 18-400 Łomża

 

 

DYREKTOR

MIEJSKO –GMINNEGO

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Piszu

mgr Elwira Świetlicka

Data powstania: czwartek, 27 gru 2012 14:52
Data opublikowania: czwartek, 27 gru 2012 14:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 lut 2013 07:49
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1462 razy