Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pisz, dnia 27 maja 2013r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nasz Znak: MGOPS.0220.ZP.2.5.2013

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie uproszczonym tj.: zapytania o cenę w sprawie wyłonienia Wykonawcy na usługi cateringowe w ramach projektu „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI”

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu informuje: że w odpowiedzi na zaproszenie ofertowe zapytania o cenę w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

1. P.P.H.U. „ANBA”– oferta nr 1

2. PHU „ Maniuś”– oferta nr 2

Wybrano ofertę nr 1:

P.P.H.U. „ANBA”

SPÓLKA CYWILNA

Barbara Pupek Lesław Pupek

12-200 Pisz, ul. Staszica 1


Oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza oferta na realizację usługi cateringowej

według, przyjętego kryterium tj.: najniższa cena.

 

 

DYREKTOR

MIEJSKO –GMINNEGO

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Piszu

mgr Elwira Świetlicka

Data powstania: poniedziałek, 27 maj 2013 12:56
Data opublikowania: poniedziałek, 27 maj 2013 13:01
Data przejścia do archiwum: środa, 5 cze 2013 12:27
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1595 razy