Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przewóz osób niepełnosprawnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu informuje, iż dysponuje samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych, będącym własnością Urzędu Miasta i Gminy Pisz.

• Prawo do korzystania z transportu mają osoby niepełnosprawne, w pierwszej kolejności poruszające się na wózkach inwalidzkich i z widoczną dysfunkcją narządu ruchu.

• Usługi transportowe świadczone są w systemie “od drzwi do drzwi” tj. z zapewnieniem pomocy przy wyjściu z domu (lub innego miejsca) i dotarciu do punktu docelowego w godzinach od 7 do 22 w powszednie dni tygodnia, oraz w soboty i niedziele w zależności od indywidualnych potrzeb.
• Zgłoszenia na świadczenie usług przewozowych przyjmowane są z kilkudniowym wyprzedzeniem, ustnie lub pisemnie w budynku MGOPS w Piszu ul. Wąglicka 1 pok. Nr 9 oraz telefonicznie pod numerem 423-36-54 wew.200
• Usługi świadczone są odpłatnie.

Opłaty za przejazd :
1. osoby z terenu Miasta Pisz płacą za przejazd na terenie miasta, opłatę zryczałtowaną w wysokości 4zł (w tym VAT);

2. osoby z terenu gminy Pisz za przejazd na terenie gminy, z zastrzeżeniem pkt 1 uiszczają opłatę w wysokości 0,70zł (w tym VAT) za każdy km;
3. osoby z terenu Miasta i Gminy Pisz za przejazd do miejscowości poza terenem gminy opłacają 0,70zł (w tym VAT) za każdy km;

4. opłata za przewozy grup zorganizowanych z terenu Miasta i Gminy Pisz ponoszona jest w wysokości 0,90zł (w tym VAT) za każdy km;

5. osoby z terenu gmin ościennych za przejazd opłacają 1,00zł (w tym VAT) za każdy km.
Opłata dotyczy przejazdu z osobą niepełnosprawną oraz dojazdu z Pisza i powrotu pojazdu do Pisza. Przejazd jednej osoby towarzyszącej jest bezpłatny.
Regulamin użytkowania samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych i korzystania z usług przewozowych przez osoby niepełnosprawne dostępny jest w siedzibie MGOPS w Piszu.
Data powstania: wtorek, 17 lut 2009 11:42
Data opublikowania: wtorek, 17 lut 2009 11:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 gru 2015 11:27
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2783 razy