Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PISZU

Pisz, dnia 1 sierpnia 2013r.

OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU

NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY
W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PISZU

 

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko – asystenta rodziny, spośród 9 ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie, została wybrana 1 oferta złożona przez:

1. Panią Monikę Dźwilewską – zam. gm. Pisz

Uzasadnienie

W wyniku analizy dokumentów oraz wynikających z nich uprawnień i umiejętności stwierdza się, iż:

- 1 oferta nie spełniała wymogów Ustawy ( art. 12 ), pozostałe 8 ofert spełniły wszystkie wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu oraz osoby wykazały, iż posiadają odpowiednie wykształcenie i uprawnienia określone w art.12 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 2013.153 t.j.).

 

DYREKTOR

MIEJSKO –GMINNEGO

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Piszu

mgr Elwira Świetlicka

Data powstania: czwartek, 1 sie 2013 13:43
Data opublikowania: czwartek, 1 sie 2013 13:45
Data edycji: czwartek, 1 sie 2013 13:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2014 14:10
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2032 razy
Ilość edycji: 1