Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze

Pisz, dnia 12 listopada 2013r.

INFORMACJA

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie wyłonienia Wykonawcy

– do realizacji WATSZTATÓW RĘKODZIEŁA

w ramach projektu „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI” współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszony

nabór na Wykonawcę w ramach WARSZTATÓW REKODZIEŁA wpłynęły 2 oferty:

1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,

Ośrodek Szkolenia Zawodowego – ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz – oferta nr 1,

2. Global Training Centre Sp.zo.o- Al. Jerozolimskie 44,00-024 Warszawa

– oferta nr 2.

W wyniku analizy złożonych ofert stwierdza się, że spełniły wymagania przedstawione w ogłoszeniu.

 

Oferta nr 1:

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,

Ośrodek Szkolenia Zawodowego – ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz

 

została wybrana jako najkorzystniejsza oferta na realizację zadania według, przyjętego kryterium tj.: najniższa cena.

DYREKTOR

MIEJSKO –GMINNEGO

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Piszu

mgr Elwira Świetlicka

Data powstania: wtorek, 12 lis 2013 14:55
Data opublikowania: wtorek, 12 lis 2013 14:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2014 14:25
Opublikował(a): Sławomir Muras
Zaakceptował(a): Sławomir Muras
Artykuł był czytany: 1794 razy