Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

„Integracja miedzypokoleniowa – KLUB SENIORA”


Pisz, dnia 12.07.2007


Stowarzyszenie Pracowników MGOPS w Piszu wystąpiło do Ministerstwa Polityki Społecznej o przyznanie dotacji w ramach rządowego programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” na realizację zadania

„Integracja miedzypokoleniowa – KLUB SENIORA”.

Na realizację projektu pozyskaliśmy 18.000zł.
Beneficjentami projektu będą osoby starsze i młodzież szkolna zamieszkali na terenie Miasta i Gminy Pisz. Przewiduje się, że udział w nim weźmie 40 Seniorów i 20 dzieci.

O dofinansowanie realizacji programów z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ubiegało się 2.898 podmiotów. Dofinansowanie przyznano jedynie na 293 programy, z czego w województwie warmińsko-mazurskim 16.

Celem projektu jest :
* wdrażanie Seniorów, dzieci oraz młodzież szkolną do uczestnictwa w aktywnych formach spędzania wolnego czasu,
- kształtowanie wzorców prawidłowych relacji międzypokoleniowych,
- kultywowanie tradycji regionalnej,
- zmiana postaw i mentalności,
- przełamywanie stereotypów kulturowych,
- promowanie spójności społecznej,
- rozwój solidarności międzypokoleniowej;
- działania integrujące seniorów i młodych z wykorzystaniem potencjału danych grup;
- propagowanie ogólnej życzliwości,
- dążenie do znajdowania dla siebie elementów pracy twórczej.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania :
* wycieczka do Skansenu w Olsztynku,
* warsztaty ludowego arcydzieła ręcznego,
* zorganizowanie festynu „Ziemniaka i Kapusty”, widowisk obrzędowych : „Tradycyjne kiszenie kapusty” i „Darcie pierza”,
* kultywowanie tradycji regionalnej poprzez naukę pieśni i tańca ludowego.

Projekt będzie realizowany w okresie od lipca do grudnia 2007.
Spotkania odbywać się będą w Piskim Domu Kultury.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Z poważaniem
Elwira Świetlicka-Dyrektor MGOPS w Piszu
Data powstania: wtorek, 30 gru 2008 11:54
Data opublikowania: wtorek, 30 gru 2008 11:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 lut 2011 07:59
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2091 razy