Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja projektu - „Integracja miedzypokoleniowa – KLUB SENIORA”


18.07.2007
W dniu 18.07.2007r. odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu. Udział w spotkaniu wzięło 50 osób oraz zaproszeni goście. Zapoznano beneficjentów z harmonogramem działań projektu.


26.07.2007r.
W dniu 26.07.2007r. zgodnie z harmonogramem odbyła się piesza wycieczka beneficjentów projektu z Pisza do Jabłoni, zakończona ogniskiem integracyjnym. Udział wzięło 55 osób. W trakcie ogniska uczestnicy brali czynny udział w konkursach i zabawach przy muzyce


12.09.2007r.
W dniu 12 .09.2007 r. beneficjenci w/wym projektu spotkali się z Kustoszem Muzeum w Piszu p. Waldemarem Brenda, który zapoznał zebranych z historią Ziemi Piskiej i Pisza. Następnie Dyrektor Muzeum p.Ditmar Serafin przedstawił wystawy znajdujące się w Muzeum. Spotkanie odbyło się zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy partnerskiej między Stowarzyszeniem a Muzeum. Następnie beneficjenci przeszli do Piskiego Domu Kultury, gdzie przy kawie i słodyczach obejrzeli prezentowane zdjęcia z dotychczasowych spotkań. Prezentacji dokonywał członek Stowarzyszenia p.Zbigniew Podbielski.
Członkowie Stowarzyszenia p.Grażyna Witkowska i p.Jadwiga Sarmacka mierzyły osobom chętnym cukier i ciśnienie - zakupionem ze środków FIO cisniomierzem i glukometrem .
Omówiono również sprawy związane z wycieczką do Skansenu w Olsztynku - która ma odbyć się 20 września oraz sprawy związane z organizacją festynu Ziemniaka i Kapusty w dniu 29.09.2007.

20.09.2007r.
Zgodnie z programem Projektu 1185 realizowanym przez Stowarzyszenie Pracowników MGOPS w Piszu „Razem Łatwiej „ w dniu 20 września 2007 r. odbyła się wycieczka do Skansenu w Olsztynku, na Pola Grunwaldzkie i Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie.
Udział wzieli beneficjenci projektu „Integracja międzypokoleniowa – Klub Seniora „ tj. 50 osób /Seniorzy oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu.
Beneficjenci mieli możliwość zapoznania się z dawnym budownictwem m.innymi z terenu przez nich zamieszkałych, z wyposażeniem wnętrz, ubiorami oraz tradycjami.
Na Polach Grunwaldzkich naocznie zobaczyli gdzie odbywała się bitwa pod Grunwaldem-14.07.1410 r, zwiedzili muzeum oraz obejrzeli film z przebiegu bitwy.
W Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie zapoznali się z historią objawienia się Św. Marii Panny oraz zwiedzili zabytkowy obiekt.
Wycieczka była bardzo pouczająca była dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr .2 w Piszu.
Całkowity koszt wycieczki został sfinansowany ze środków FIO.


30.09.2007r.
Realizując program projektu 1185 finansowanego przez „FIO” oraz Urząd Miejski w Piszu „Integracja Międzypokoleniowa – Klub Seniora” Stowarzyszenie Pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu „Razem Łatwiej”, Piski Dom Kultury i Klub Seniora w Piszu w dniu 30 września 2007 r. zorganizowali Święto Ziemniaka
i Kapusty. Udział wzięli beneficjenci projektu oraz społeczność naszej gminy. Działkowicze przynieśli plony ze swoich działek –okazałe owoce
i warzywa oraz stare sprzęty gospodarstwa domowego, z których zorganizowano wystawę. Zwycięzcy otrzymali nagrody.
W programie przygotowano szereg konkursów m. in. obieranie ziemniaków –na najdłuższą obierkę, szatkowanie kapusty, przygotowywanie sałatki „Dla najmilszej”, krojenie ziemniaków, robienie korali z jarzębiny, ubijanie masła.
Wybrano królową i króla ziemniaka.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni nagrodami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Piszu, Spółdzielnię Mieszkaniową w Piszu, p.Włodkowskiego, p.Trupacza, Piski Dom Kultury.
Zabawę uświetniły występy zespołów ludowych - „Ciesina”, Zespół Seniorów- Piszanie, występ taneczny uczniów Kl.II Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu oraz występy Kapeli Cymbalistów ze Stradun i Kapeli Podwórkowej „Klika „ z Białej Piskiej .
Podczas zabawy Seniorzy częstowali publiczność chlebem
z przygotowanym przez nich smalcem oraz ogórkami,
papryką i grzybkami i zrobionym podczas zabawy masłem.
Członkowie Stowarzyszenia mierzyli chętnym ciśnienie.


Koordynator projektu
Renata Dulisch
Data powstania: wtorek, 30 gru 2008 11:56
Data opublikowania: wtorek, 30 gru 2008 11:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 lut 2011 07:59
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2624 razy