Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Punkt wolontariatu

INFORMACJA  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu jest instytucją powołaną do udzielania pomocy i wsparcia osobom i rodzinom, które przeżywają trudności życiowe
i nie są w stanie ich pokonać przy wykorzystaniu tylko własnych środków
i możliwości. Wykwalifikowana kadra naszego Ośrodka gwarantuje udzielenie profesjonalnej pomocy, poradnictwa specjalistycznego. Jako instytucja, chcemy zapewnić swoim klientom możliwość dodatkowego wsparcia, ukierunkowane na wspieranie w dążeniu do poprawy sytuacji życiowej.

URUCHAMIAJMY PUNKT WOLONTARIATU

Jeśli:

– jesteś zagrożona/y doświadczeniem przemocy (psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej bądź innej),

– masz za sobą doświadczenia związane z przemocą,

– potrzebujesz wsparcia, w tym co przeżywasz i doświadczasz,

lub:

- masz potrzebę rozmowy,

- potrzebujesz porady.

 

Jako „Wolontariusz kompetencyjny”, oferujemy swoje kompetencje, zarówno te zawodowe, jak i te, które nabyliśmy poza pracą zawodową, swoje umiejętności, wiedzę i czas.

Jesteśmy dla WAS od kwietnia 2024 r. w każdy ostatni czwartek miesiąca  od 15.00 do 16.00 - Siedziba MGOPS, pok. 24

Wolontariat oparty na umiejętnościach (w tym działania pro bono)

W wolontariacie tym pracownicy wykorzystują swoje specyficzne umiejętności, kompetencje lub wiedzę. W Polsce aktywności te funkcjonują jako “wolontariat kompetencyjny”, czyli taki, w którym pracownik wykorzystuje swoje kompetencje, zarówno te zawodowe, jak i te, które nabył poza pracą zawodową, a które mogą wiązać się z jego pasjami czy hobby.

W tej kategorii mieszczą się też działania pro bono, czyli usługi wykonywane profesjonalnie i bezpłatnie przez podmiot lub przez profesjonalistów, najczęściej kojarzonych z wolnymi zawodami.

Wolontariat osobisty

Wolontariat osobisty to każda indywidualna, nieodpłatna działalność prowadzona na rzecz społeczności, zorganizowana lub prowadzona z inicjatywy własnej pracowników, ale która jest w jakiś sposób wspierana przez pracodawcę.

W wolontariacie indywidualnym pracodawca wspiera aktywności podejmowane poza czasem pracy przez pracowników. Aktywności takie nie są inicjowane przez pracodawcę, ale przez pracownika, który podejmuje je, nie wiążąc ich w żaden sposób z praca i pracodawcą. Stają się one częścią wolontariatu pracowniczego wtedy, kiedy z jednej strony pracodawca oferuje wsparcie dla takich działań pracownika, a z drugiej pracownik decyduje się z tego wsparcia skorzystać.

Data powstania: poniedziałek, 27 maj 2024 10:16
Data opublikowania: poniedziałek, 27 maj 2024 10:20
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 348 razy