Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

BON ENERGETYCZNY

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.

Przepisy ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego. Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej.

Bon energetyczny przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 2.500 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 1. 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 2. 400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 3. 500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 4. 600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. (albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB), bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 1. 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 2. 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 3. 1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 4. 1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:

 1. w wersji papierowej w siedzibie MGOPS w Piszu, ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz od 7.00 do 15.00  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek (środa- dzień wewnętrzny).
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Ośrodka
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo.

Wniosek o wypłatę  bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody.

WAŻNE !!!

Minister właściwy do spraw energii określa i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tego wniosku.

W momencie opublikowania wzoru wniosku, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej https://www.mgops.bip.pisz.hi.pl/ 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 2 lip 2024 13:10
Data opublikowania: wtorek, 2 lip 2024 13:11
Data edycji: środa, 3 lip 2024 12:46
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 31 razy
Ilość edycji: 1