Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu gastronomicznego i mebli do stołówek i punktów wydawania posiłków w placówkach oświatowych w Gminie Pisz

Zawartość dokumentacji:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Załączniki:

1) Oświadczenia

a) załącznik nr 1a, 1b (dla Wykonawców którzy dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia we własnym zakresie)

b) załącznik nr 2a, 2b (dla Wykonawców posiadających pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia)

2) Wzór oferty na zadanie nr 1– załącznik nr 3

3) Wzór oferty na zadanie nr 2– załącznik nr 4

4) Wzór oferty na zadanie nr 3– załącznik nr 5

Wzór umowy – załącznik nr 6

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 10 lis 2009 09:02
Data opublikowania: wtorek, 10 lis 2009 09:09
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 lis 2009 07:06
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1853 razy