Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Pisz, dnia 25  listopada 2009r.

 

Do wszystkich Wykonawców

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu gastronomicznego i mebli do stołówek i punktów wydawania posiłków w placówkach oświatowych w Gminie Pisz.

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

Działając zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr.223 poz.1655 z późn. zm.), zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu gastronomicznego i mebli do stołówek i punktów wydawania posiłków w placówkach oświatowych w Gminie Pisz prowadzonego w trybie zapytania o cenę.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 25.11.2009r. do godz. 11.00 Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dostawę sprzętu gastronomicznego i mebli do stołówek i punktów wydawania posiłków w placówkach oświatowych w Gminie Pisz w trybie zapytania o cenę.

W wyznaczonym terminie nie została złożona wymagana ilość  ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie z art.93 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

 

Elwira Świetlicka

Dyrektor MGOPS

Data powstania: środa, 25 lis 2009 17:28
Data opublikowania: środa, 25 lis 2009 17:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 gru 2009 13:27
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1823 razy