Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 9 /11 Burmistrza Pisza z dnia 24.01.2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu

z dnia:
w sprawie:

Zarządzenie Nr 9 /11

Burmistrza Pisza

z dnia 24.01.2011r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu

 

 

Na podstawie §9 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVII/609/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 201 Or. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 184, poz. 2340).

 

§1

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Traci moc Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu przyjęty Zarządzeniem Nr 13/08 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2008r. W sprawie wprowadzenia regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

 
§4

Zarządzenie wcliodzi w życie z dniem 25.01.2011r

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 gru 2008 11:17
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1932 razy
Ilość edycji: 2