Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 07 kwietnia 2014

Wiadomości

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 kwietnia 2014

Wiadomości

Specyfikacja Istonych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zam owienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu "Piska Akademia Aktywności"

Dodanie nowej wiadomości: Specyfikacja Istonych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zam owienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu "Piska Akademia Aktywności" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 kwietnia 2014

Wiadomości

Zmiana ogłoszenia o Specyfikacja Istonych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zam owienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu "Piska Akademia Aktywności"

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana ogłoszenia o Specyfikacja Istonych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zam owienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu "Piska Akademia Aktywności" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 kwietnia 2014

Wiadomości

Wyjaśnienia do zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Wyjaśnienia do zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Wyjaśnienia do zamówienia

Edycja wiadomości Wyjaśnienia do zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 kwietnia 2014

Wiadomości

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedz na wniosek o wyjasnienie treści SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedz na wniosek o wyjasnienie treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY - [Wszystkie zmiany]

Rozeznanie rynku - Catering

Dodanie nowej wiadomości: Rozeznanie rynku - zapytanie cenowe dotyczące ustalenia ceny wykonania zamówienia polegającego na przygotowaniu i dostarczeniu cateriungu dla uczestników projektu "Piska Akademia Aktywności" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Wiadomości

Najkorzystniejsza oferta na usługi Cateringowe w ramach Projektu "Piska Akademia Aktywności"

Dodanie nowej wiadomości: Usługi Cateringowe w ramach Projektu "Piska Akademia Aktywności" - [Wszystkie zmiany]

Najkorzystniejsza oferta na usługi szkoleniowe w ramach Projektu "Piska Akademia Aktywności"

Dodanie nowej wiadomości: Usługi szkoleniowe w ramach Projektu "Piska Akademia Aktywności" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Usługi szkoleniowe w ramach Projektu \"Piska Akademia Aktywności\" - [Wszystkie zmiany]

Najkorzystniejsza oferta na usługi Cateringowe w ramach Projektu "Piska Akademia Aktywności"

Edycja wiadomości Najkorzystniejsza oferta na usługi Cateringowe w ramach Projektu \"Piska Akademia Aktywności\" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian