Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

„ MÓJ WYBÓR – MOJE ŻYCIE „

 

„   MÓJ WYBÓR – MOJE ŻYCIE  „

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

w okresie od 01.08.2011 r. do 31.12.2011 r.

 

Koordynator projektu – specjalista pracy socjalnej p. Marta Wiśniewska.

Wsparciem w ramach projektu objęto młodzież z terenu miasta Pisz w wieku 13-16 lat /10 osób i ich rodziny /będącą z mocy orzeczenia sądu rodzinnego pod nadzorem kuratora, przejawiającą zaburzona zachowania a pochodzącą z rodzin z problemami wychowawczymi.

Rodziny zostały wytypowane przez pracowników socjalnych i z każdą rodziną został podpisany kontrakt socjalny.

Projekt realizowany był w trzech blokach

- blok zajęć z młodzieżą - wyjazd integracyjny do Kaczego Bagna, spotkania sportowe – taekwondo,

- blok zajęć z rodzicami – spotkania z specjalistami – psychologiem, specjalistą ds. uzależnień, policją,

- blok zajęć z rodzinami – wspólny wyjazd do teatru, do aquaparku i spotkania z pedagogami w mieszkaniach – pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w rodzinie, problemów socjalnych i pomoc w nauce.

Uroczyste zakończenie odbyło się 6 grudnia, podczas którego omówiono wszystkie zrealizowane działania, zaprezentowano pokaz zdjęć, młodzież i rodzice podzielili się swoimi przeżyciami oraz oczekiwaniami, co do dalszej współpracy.

Młodzież otrzymała upominki.

Wszystkie działania skierowane do całych rodzin jak i młodzieży miały na celu zapobiec problemom wychowawczym w rodzinach, poprawić relacje międzyosobowe w rodzinie, szkole, grupie, podnieść pozycje dziecka a młodych ludzi do zastanowienie się nad sobą, postawienia sobie celów życiowych.

 

Data powstania: piątek, 9 gru 2011 09:25
Data opublikowania: piątek, 9 gru 2011 09:28
Data przejścia do archiwum: środa, 22 sie 2012 08:24
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1785 razy