Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie w powiecie piskim, według stanu na dzień 31.12.2012 r.


Wykaz instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu PISKIEGO

/na 31.12.2012r./

 

Lp

Instytucje i placówki

Adres

Telefon

Osoba

odpowiedzialna

Forma pomocy

poradnictwo- jakie?

finansowa

materialna

opieka

inna-jaka?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Poradnia Rodzinna

przy parafii

Św. Andrzeja Boboli

ul. Konopnickiej 3a

12-230 Biała Piska

umawiać się telefonicznie

 

 

Parafia Matki Bożej

Miłosierdzia Ostrobramskiej

ul. Wołodyjowskiego 2

12-200 Pisz

pn. 16.00 - 18.00

 

 

 

Specjalistyczna

Poradnia Rodzinna

ul. Piaskowa 2

12-200 Pisz

Pokój nr 5

 

 

(87)

4239046

 

 

 

 

 

(87)

423-44-78

 

 

 

 

 

 

(87)

424-11-38

Łucja Sierzputowska

 

 

 

 

 

 

Jolanta Zawalich

 

 

 

 

 

 

 

 

Beata Polkowska

nauki przedślubne

 

 

 

 

 

 

porady dla narzeczonych

i małżeństw dot.

odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz metod NPR

 

 

 

 

porady prawne, psychologiczne, socjalne

tak

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

nie

nie

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

nie

nie

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

dostarczanie materiałów edukacyjnych narzeczonym

i małżonkom

 

 

 

 

 

2.

Poradnia Psychologiczno-

-Pedagogiczna

ul. Warszawska 5

12-200 Pisz

(87)

423-24-04

Urszula Mierzejewska

 

 

 

Zajęcia warsztatowe dla uczniów i nauczycieli, szkolenia dla nauczycieli

i rodziców, diagnostyka trudności szkolnych

i wychowawczych, terapie indywidualne i grupowe

 

nie

nie

nie

telefon zaufania

3.

Szkoła

Rodzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Oddział „Caritas”

Stacja Opieki „Caritas”

ul. Konopnickiej 4

12-230 Biała Piska

 

 

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Jana Chrzciciela

ul. Armii Krajowej 2

12-200 Pisz

wt.-sob.16-17.30

 

 

Ośrodek „Caritas”

Diecezji Ełckiej

ul. Wierzbińska 12

12-250 Orzysz

(87)

423-94-13

 

 

 

(87)

423-50-94

 

 

 

 

 

(87)

423-77-15

w. 24

Agnieszka Zając

 

 

 

 

P.Arcimowicz  Czesława,Szajek Halina

 

 

 

 

 

Agata Nagórska

opieka długoterminowa, rehabilitacja lecznicza

 

 

 

wydawanie żywności

i odzieży, opracowywanie programów działalności charytatywnej

 

 

 

 

doradztwo do spraw zawodowych, poradnictwo psychologiczne

nie

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

nie

nie

 

 

 

 

tak

 

 

 

 

 

 

nie

tak

 

 

 

 

tak

 

 

 

 

 

 

tak

jednostka medyczna

 

 

 

 

działalność charytatywna

 

 

 

 

konferencje

i projekty dla niepełnosprawnych

(I i II grupa

inwalidzka), pomoc

w znalezieniu pracy

5.

Dom Samotnej Matki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ośrodek Adopcyjno-

-Opiekuńcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ośrodek

Interwencji

Kryzysowej

ul. Piaskowa 2

12-200 Pisz

(87)

424-11-38

Magdalena Kleczkowska

porady psychologiczne,

pedagogiczne,

prawne, socjalne, mediator

nie

nie

tak

W zależności

od potrzeb osoby przebywającej

8.

Ośrodek Wsparcia-

-Środowiskowy Dom Samopomocy

 

Ukta 31

12-220 Ruciane Nida

 

(87)

425-71-97

87

425-71-64

Leszek Michalak

poradnictwo psychologiczne

i psychiatryczne, porady socjalne

nie

tak

tak

rehabilitacja, terapia zajęciowa

9.

Dom Pomocy Społecznej-

-Ewangielicki Dom Opieki „BETEZDA”

 

Ukta 31

12-220 Ruciane Nida

 

 

(87)

425-71-97

(87)

425-71-64

Leszek Michalak

 

poradnictwo psychologiczne

i psychiatryczne,

porady socjalne

 

nie

 

tak

 

tak

rehabilitacja, terapia zajęciowa, terapia życia codziennego

10.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu

 

Pisz, ul. Daszyńskiego 12a

 

(87

423-22-80

kierownik

Agnieszka Kosakowska

 

terapia,

zajęcia w poradni psychologicznej

nie

nie

nie

 

10.

Poradnie Uzależnień:

dot. alkoholu

Punkt Konsultacyjny

dla Rodzin z Problemem Alkoholowym

Ul. Sikorskiego21A

12-230 Biała Piska

poniedziałki i czwartki  11.00-19.00

pozostałe dni

7.00-15.00

 

 

Punkt Konsultacyjny

dla Osób z Problemami Alkoholowymi

ul.Wojska Polskiego9c

12-250 Orzysz

czwartek: 13.00-18.00

pn.14.00-17.00(psycholog)

 

 

 

Poradnia

Terapii Uzależnień

i Współuzależnień w Piszu

ul. Kopernika 8

12-200 Pisz

 

 

 

 

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Kopernika 8

12-200 Pisz

 

 

 

 

 

(87)

425-90-34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(87)

423-74-04

 

 

 

 

 

(87)

424-10-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(87)

423-35-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Kuliś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Konopka

 

 

 

 

 

 

B. Kalinowska,

T. Konończuk

K. Syta

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszula Zduńczyk

Małgorzata Kałudzińska

 

 

 

 

 

 

 

 

spotkania z psychologiem,

terapeutą, AA,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porady psychologiczne, prawne, pedagogiczne, terapia

 

 

 

 

Psychoterapia uzależnionych od alkoholu

i współ-uzależnionych,

Diagnostyka, grupa wsparcia dla uzależnionych, współ-uzależnionych,

poradnictwo indywidualne

 

 

 

 

 

motywuje osoby uzależnione od alkoholu

do podjęcia leczenia odwykowego, dokonuje kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z  zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych, opiniuje wnioski w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

tak

 

udzielanie informacji, grupa wsparcia, spotkania samopomocowe, grupa Al.-anon

 

 

 

 

 

 

 

spotkania ze specjalistą terapii uzależnień z osobami uzależnionymi

i ich rodzinami

 

 

 

 

kierowania osób uzależnionych

na leczenie,

leczenie terapii pogłębionej, terapie indywidualne

i grupowe

11.

dot. Przemocy w Rodzinie

Punkt Konsultacyjny Terapeutyczny

ul. Polna 1/Aleja Wczasów11

12-220 Ruciane Nida

wt-czw g.15.00-17.00-psycholog

wt. g. 17.00-20.00 -terapeuta

środa 17-21pomoc z problemami alkoholowymi

 

 

Punkt Konsultacyjny

Dla Ofiar Przemocy

w Rodzinie przy Punkcie Konsultacyjnym

Dla Osób z Problemami Alkoholowymi

ul. Woj. Polskiego 9c

12-250 Orzysz

 

 

Punkt Konsultacyjny

Dla Osób

Doznających Przemocy

ul. Kopernika 8

12-200 Pisz

Pn.16.00,

Śr.15.30-18.00

(87)

423-16-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(87)

423-74-04

 

 

 

 

 

 

 

(87)

423-35-60

wew. 25

Anna Maria Grek – psycholog

Sławomir Kołakowski – terapeuta AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Konopka

 

 

 

 

 

 

 

 

Zduńczyk

Urszula Mierzejewska

Prawnik- Pani Katarzyna Bańko

 

kierowanie do konkretnych osób, udzielających

pomocy adekwatnie

do występującego problemu

pedagog udzielający pomocy w zakresie stosowania przemocy,

psycholog, terapeuta

 

 

 

 

 

porady psychologiczne, porady prawne,  terapeutyczne

 

 

 

 

 

 

 

porady psychologiczne, prawne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tak

pomoc terapeuty AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozmowy,

spotkania, konsultacje

z psychologiem, prowadzenie grup terapeutycznych

 

 

 

 

 

 

świadczy pomoc psychologiczną, prawną osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

12.

dot. Narkotyków

Młodzieżowy Punkt Konsultacji i Terapii

ul. Kopernika 8

12-200 Pisz

Wt.. 14.30-17.30

(87)

423-35-60

wew.25

Robert Oszczakiewicz

(pracownik MONAR-u)

Kieruje do odpowiednich ośrodków, prowadzi zajęcia edukacyjne dla młodzieży

i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii

 

 

 

terapie

indywidualne, diagnostyka,

kierowanie

do odpowiednich ośrodków

13.

Dotycz innych  uzależnień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Młodzieżowy

Dom Kultury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Oratorium dla dzieci i młodzieży przy parafiach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Klub

Młodzieżowy

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Uczniowski

Klub Sportowy

Uczniowski Klub Sportowy

przy SP w Dąbrówce

Dąbrówka 40

12-250 Orzysz

 

 

 

Ludowy Klub Sportowy „Wikingowie - Pisz”

Treningi: sala sportowa Szkoły Podstawowej nr 1

w Piszu, ul. dr W. Klementowskiego2

511-895-659

 

 

 

 

 

 

 

Iwona Piwko

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Kukiełko

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

nie

nie

 

 

 

 

 

 

 

nie

tak

 

 

 

 

 

 

 

nie

tenis stołowy

zajęcia sportowe, organizacja wyjazdów na zawody, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży

 

 

 

taekwondo

Uczniowski

Klub Sportowy

c.d.

 

Uczniowski

Klub Sportowy „PISA”

Ul. Gizewiusza 3

12-200 Pisz

 

 

 

 

Towarzystwo

Sportowe Koszykówki

„Roś”

Ul. Gen. Władysława Sikorskiego

12-200 Pisz

 

 

 

 

Uczniowski Klub Żeglarski

Al. Turystów 22

 

 

 

 

Klub Sportowy „Mazur”

ul. Mickiewicza 2

 

(87)

423-20-52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(87)

423-45-72

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan Trojanowski

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Bessman

 

 

 

 

 

 

 

Jarosław Bogdan Górski-Prezes

Tadeusz Sertel

 

 

 

 

Andrzej Drewnik

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

nie

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

nie

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

tak

 

 

 

 

 

tak

 

piłka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy, zajęcia poza lekcyjne, zajęcia siłowe

 

 

 

 

 

 

koszykówka, uczestnictwo

w turniejach

 

 

 

 

 

 

żeglarstwo regatowe

 

 

 

 

 

piłka nożna

 

 

 

18.

Świetlica

Terapeutyczna

Środowiskowa Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza

Ul. Woj. Polskiego 9c

12-250 Orzysz

Pn.-Pt. 15.00-19.00

 

 

Świetlica Socjoterapeutyczna „TALIZMAN”

Ul. Piaskowa 2

12-200 Pisz

 

 

 

Świetlica

Wychowawczo-Terapeutyczna

„Smurfy” przy OPi w Piszu

ul. Kopernika 8

Pn.- Pt. 8:00 – 18:00

Czw. 8:00 – 17:00

(87)

423-74-04

 

 

 

 

 

(87)

424-11-38

 

 

 

 

 

 

 

(87)

423-35-60

Ewa Szaro

Anna Kierwiak

 

 

 

 

 

Ewa Klimaszewska

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Domżalska, Anna Klimek,

 

Prowadzenie z dziećmi zajęć, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia sportowe

 

 

 

 

 

porady psychologiczne,

pedagogiczne, terapia

 

 

 

 

 

prowadzi w ciągu

roku szkolnego: zajęcia wychowawczo-terapeutyczne dla dzieci, pomoc w odrabianiu

lekcji, zajęcia

sportowo-rekreacyjne,

zajęcia integrujące

dzieci i rodziców.

w wakacje i podczas ferii zimowych: kolonie

i półkolonie z programem profilaktycznym

nie

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

tak

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

tak

 

 

 

 

 

 

 

tak

 

 

 

 

 

 

 

tak

 

zajęcia, spotkania, posiłki, pomoc

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

 

 

 

 

zajęcia terapeutyczno-

-wychowawcze

 

 

 

 

 

dożywianie, pomoc

w odrabianiu lekcji, indywidualne

i zespołowe zajęcia specjalistyczne, terapia dla dzieci

i rodziców

19.

Ognisko pracy pozaszkolnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Świetlica dworcowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Pogotowie Opiekuńcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Ośrodek Szkolno-

-Wychowawczy

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

Łupki 5

12-200 Pisz

(87)

423-48-57

Ewa Ryzińska

oferta edukacyjna, podstawa programowa

dla dzieci z upośledzeniem, zajęcia dydaktyczne

nie

nie

tak

edukacja

z wychowaniem,

hipoterapia, logopedia, zajęcia

z gimnastyki korekcyjnej, indywidualne zajęcia

23.

Policyjna Izba Dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Dom Dziennego Pobytu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Rodzinny Dom Dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Inne

Warsztaty

Terapii Zajęciowej

Pl. Daszyńskiego 11 A

12-200 Pisz

 

 

 

Mieszkanie Chronione

ul. Mickiewicza 41/1

12-200 Pisz

 

 

 

Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „SYRIUSZ”

Ul. Kopernika 2

12-200 Pisz

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej,

ul. Wąglicka1

(87)

424-05-16

(87)

424-05-14

 

 

 

(87)

424-11-38

 

 

 

 

(87)

423-35-60

 

 

 

 

 

(87)

423-36-54

 

 

 

 

 

 

 

psych. Emilia Wszolek

BarbaraLisowska

 

 

 

 

Magdalena Kleczkowska

 

 

 

 

 

Arkadiusz Podsiad

 

 

 

 

 

 

Bednarko Maciej

 

 

 

 

w zależności od potrzeb, instruktor terapii zajęciowej, porady psychologiczne, terapie

 

 

 

 

porady socjalne, prawne, psychologiczne

 

 

 

 

 

w dziedzinie uzależnienia od alkoholu

 

 

 

 

 

 

Porady prawne

 

tak

 

 

 

 

 

tak

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

tak

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

tak

 

 

 

 

 

 

 

 

tak

 

 

 

 

 

tak

 

 

 

 

 

 

tak

 

 

 

 

 

 

tak

 

 

 

 

 

 

 

psycholog, terapia,

rehabilitacja

 

 

 

 

w zależności

od potrzeb osób przebywających

w mieszkaniu

 

 

 

 

grupa wsparcia, AA,

AL.-ANONIM

(dla kobiet}

 

 

 

kierowanie

do specjalistów pomocnych

w rozwiązywaniu problemów osób potrzebujących pomocy

 

Inne

c.d.

Stowarzyszenie im. Świętego Maksymiliana Kolbe

ul.1-go Maja 2

12-200 Pisz

 

 

 

 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Ul. Gizewiusza 5

12-200 Pisz

 

 

 

Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”

Ul. Warszawska 15/13

12-200 Pisz

 

 

 

 

Stowarzyszenie

„Przymierze – Ziemia Piska”

Pl. Daszyńskiego 11A

12-200 Pisz

 

(87)

425-15-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(87)

423-36-96

 

 

 

 

 

 

(87)

424-05-14

 

 

 

 

 

 

Grzegorz Duda

 

 

 

 

 

 

Malinowski

Stanisław

 

 

 

 

 

Krystyna Grusznis

 

 

 

 

 

 

 

Janusz Puchalski-Prezes

 

 

 

 

 

 

prowadzenie Gimnazjum

i Liceum Katolickiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wspieranie działalności  WTZ

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

tak

 

 

 

 

 

 

tak

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

wyrównywanie szans edukacyjnych

 

 

 

 

 

organizacja spotkań, pomoc osobom najbiedniejszym

 

 

 

 

 

wspieranie osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

pomoc osobom niepełnosprawnym, nadzór pracy warsztatów

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Diabetyków ,zarząd Koła w Piszu

Ul. Gizewiusz5

12-200 Pisz

 

 

 

 

 

Polski Związek Niewidomych,

Zarząd Koła w Piszu

Ul. Gizewiusza5

12-200 Pisz

 

503-605-661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(87)

423-52-45

 

Iwona Ziółek-Prezes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadwiga Zegarowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie

 

Udzielanie

porad ,spotkania

edukacyjne,

informacje o ulgach

i uprawnieniach osób chorych na cukrzyce

 

 

 

 

udzielanie porad,spotkania edukacyjne

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 3 lip 2013 08:26
Data opublikowania: środa, 3 lip 2013 08:44
Opublikował(a): Sławomir Muras
Zaakceptował(a): Sławomir Muras
Artykuł był czytany: 5890 razy