Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Domy Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w środowisku i której, nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne.
Domy pomocy społecznej w zależności od tego dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:

- osób w podeszłym wieku
- osób przewlekle somatycznie chorych
- osób przewlekle psychicznie chorych
- dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
- dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
- osób niepełełnosprawnych fizycznie
- dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

pobyt w domy pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Obowiązani do wnoszenia opłat na pobyt w Domu Pomocy Społecznej są w kolejności:
mieszkaniec domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu.
małżonek , zstępni i wstępni gmina dla której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Data powstania: wtorek, 17 lut 2009 12:48
Data opublikowania: wtorek, 17 lut 2009 12:50
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2865 razy