Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KIS

Klub Integracji Społecznej
Z dniem 1 lipca 2006r, działaność swą rozpoczyna Klub Integracji Społecznej, działający przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Klub Integracji Społecznej utworzony został do realizacji działań umożliwiających wsparcie w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej długotrwale bezrobotnych. Jednostka otwarta na potrzeby lokalnego środowiska, wspierająca osoby indywidualne, ich rodziny i grupy społeczne. Zadnia Klubu:
• Pomoc w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym grup długotrwale bezrobotnych;
• Pomoc w powrocie do pełnienia ról społecznych;
• Pomoc w integrowaniu grup o podobnych trudnościach życiowych.
Jak chcemy to zrobić?
Poprzez:
• Pośrednictwo pracy; •
• Wsparcie w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych; •Udzielanie specjalistycznych porad (psychologicznych, prawnych, socjalnych);
• Organizowanie grup samopomocowych;
• Organizowanie zajęć autoprezentacji;
• Nauka pisania CV, listu motywacyjnego;
• Stworzenie bazy danych, zawierającej informacje o potencjalnych pracodawcach i pracobiorcach.
Co możesz zyskać?
• Zdobędziesz kwalifikacje; •
• Uzyskasz poradę specjalistyczną;
• Zdobędziesz umiejętności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
• Osiągniesz samodzielność ekonomiczną oraz umiejętność gospodarowania własnymi dochodami;
• Odbudujesz zniszczone więzi międzyludzkie;
• Dowartościujesz siebie i rozwiniesz swoje aspiracje;
• Zdobędziesz umiejętność poruszania się na obecnym rynku pracy;
• Zmienisz postawę z pasywnej na aktywną;
• Nauczysz się szukać pracy może dzięki zmianom, jakie w Tobie zajdą, będziesz potrafić ją zdobyć.
Koordynatorem działań Klubu Integracji Społecznej i osobą udzielającej informacji jest mgr Dorota Karpińska

Data powstania: wtorek, 6 sty 2009 10:56
Data opublikowania: wtorek, 6 sty 2009 10:58
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2809 razy