Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA

Do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie: 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

W nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 8 stycznia 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu informuje, że została wybrana oferta złożona przez:

GLOBAL TRAINING CENTRE Sp. z o. o.

MGOPS w Piszu informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie Ofertę złożyły dwa podmioty:

  1. Global Training Centre Sp. z o. o. 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 44,
  2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Halina Chorążewicz, 12-100 Szczytno, ul. Lidzbarska 6.

Oferty spełniły stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu. Global Training Centre Sp. z o. o. 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 44 w największym stopniu spełniła oczekiwania MGOPS w Piszu.

Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze Global Training Centre Sp. z o. o. do roli Partnera projektu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 28 sty 2016 10:34
Data opublikowania: czwartek, 28 sty 2016 10:39
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1859 razy