Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU

Rozpoczynamy nabór chętnych do udziału w projekcie mobilności ponadnarodowej

„Zmiana przez wymianę międzykulturową”

Projekt realizowany w roku 2016 obejmuje 4 kolejne fazy realizacji:

 1. rekrutacja do udziału w projekcie, w tym kwalifikacje psychologiczne
 2. etap przygotowawczy w kraju: przygotowanie psychologiczne, kulturowe, zawodowe i językowe; grupowe i indywidualne (2 miesiące )
 3. staże zawodowe w Portugali w zawodach: kelner albo pokojowy (70 dni)
 4. wsparcie po powrocie do Polski: warsztaty, workcamp, staże, jobcoaching (2 miesiące)

Przez cały okres udziału w projekcie uczestnicy są pod opieką mentora polskiego oraz podczas pobytu zagranicą także mentora portugalskiego.

Projekt kierowany jest do młodzieży zaliczanej do grupy NEET. W projekcie udział weźmie 55 osób.

Rekrutację do projektu prowadzą Partnerzy Krajowi. Każdy z Partnerów zrekrutuje grupę 11 osób

Zapraszamy młodzież w wieku od 18 do 35 r.ż, kwalifikowaną do grupy NEET, tj: osoby, które

 • nie pracują (są bezrobotni lub bierni zawodowo);
 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
 • nie szkolą się, tj.: nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy

Pierwszeństwo w naborze do projektu mają:

 • osoby długotrwale bezrobotne, tj.: w wypadku osób do 25 r.ż pozostawanie przez minimum 6 miesięcy, a dla osób powyżej 25 r.ż przez minimum 12 miesięcy w rejestrach bezrobocia PUP w sposób nieprzerwany - uwaga - konieczne dostarczenie zaświadczenia z PUP
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami - uwaga - konieczne dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności

Projekt jest realizowany w Partnerstwie:

Global Training Centre sp. z o.o. - Lider

Partnerzy Krajowi prowadzący nabór osób chętnych:

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu; koordynator: Dorota Karpińska
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej; koordynator: Sławomir Jaronowski
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu; koordynator: Halina Januszewska
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej; koordynator: Dorota Gordziejczyk -  Jaronowska
 • Zespół Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej; koordynator: Grzegorz Jasionowski

Partner portugalski:

Associação Intercultural Amigos da Mobilidade; Barcelos

Zgłoszenia do projektu przyjmują Partnerzy Krajowi - sekretariat Partnerów Krajowych

Serdecznie zapraszamy. Liczba miejsc ograniczona

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 19 lut 2016 14:51
Data opublikowania: piątek, 19 lut 2016 14:54
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1956 razy