Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PISKI MGOPS KOLEJNY RAZ WYSZEDŁ POZA RAMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Nowy rok to nowa szansa i ciekawe formy aktywności dla niepracujących mieszkańców naszej Gminy.

W bieżącym roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu rozpoczął w partnerstwie realizację innowacyjnego, międzynarodowego projektu pod nazwą „Zmiana przez wymianę międzykulturową”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Projekt jest adresowany do 11 młodych osób, w wieku 18 – 35 lat, które nie pracują i nie uczą się (szczegóły w załączonym ogłoszeniu o rekrutacji).

Będziemy go realizować w partnerstwie do końca bieżącego roku, obecnie jesteśmy na etapie działań organizacyjnych. Liderem projektu jest Global Training Centre Sp. z o.o.  

Warto zaznaczyć, że złożony przez Lidera wniosek został uznany za innowacyjny, uzyskał bardzo wysokie oceny i uplasował się na trzecim miejscu listy rankingowej. Na ponad 300 złożonych do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wniosków, dofinansowanie otrzymało jedynie 27, w tym nasz partnerski.

Projekt przewiduje wiele niezwykle atrakcyjnych i nie realizowanych dotychczas działań m. in. :

  • kurs języka angielskiego
  • przygotowanie kulturowe do pobytu za granicą,
  • doradztwo zawodowe,
  • szkolenia zawodowe związane z gastronomią i hotelarstwem,
  • 70 dniowy pobyt w Portugali ze stażem i praktykami zawodowymi,
  • wsparcie psychologiczne
  • oraz po powrocie zatrudnienie w ramach stażu zawodowego.

W ramach wyjazdu do Portugali organizatorzy zapewniają m.in. : przelot samolotem, pobyt w hotelu, ubezpieczenie, wyżywienie, opiekę polskiego i portugalskiego mentora, praktyki zawodowe oraz atrakcje kulturalne i turystyczne.

W związku ograniczoną liczbą uczestników, osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Pisz, ul. Wąglicka 1 , pok. 23, tel. 87/423-36-54.

 

                                                                                                                            Elwira Świetlicka

                                                                                                                         Dyrektor MGOPS w Piszu

Data powstania: piątek, 19 lut 2016 14:59
Data opublikowania: piątek, 19 lut 2016 15:00
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1840 razy