Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA

do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI, 

Działanie: 11.1 Aktywne włącznie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie,

Poddziałanie: 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

W nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego 22 lutego 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu, do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęła w wyznaczonym terminie jedna oferta, złożona przez:

 

GLOBAL TRANING CENTRE Sp. Z o. o.

 

Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne i została wybrana do realizacji projektu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 20 mar 2017 12:36
Data opublikowania: poniedziałek, 20 mar 2017 12:43
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1553 razy