Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

"Z PISKIM MGOPS-em – szansa na zdobycie nowych umiejętności, wiedzy, doświadczeń oraz poznanie świata." - NABÓR

Nowy rok to nowa szansa i ciekawe formy aktywności dla niepracujących mieszkańców naszej Gminy.
W bieżącym roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu włączył się w projekt pod nazwą „Okno na Świat”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Projekt jest adresowany do 12 młodych osób, w wieku 18 – 35 lat, które:
- nie pracują i nie uczą się,
- są zarejestrowane w urzędzie pracy i posiadają status osoby długotrwale bezrobotnej,
-  nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarny(tj. gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna lub studia wyższe w trybie dziennym)
- nieszkoląca się (tj. nieuczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

  • Projekt przewiduje wiele niezwykle atrakcyjnych i nie realizowanych dotychczas działań m. in. kurs języka angielskiego,
  • warsztaty interpersonalne,
  • przygotowanie kulturowe do pobytu za granicą,
  • doradztwo zawodowe,
  • 60 dniowy pobyt w Anglii( Birmingham- środkowa Anglia) ze stażem i praktykami zawodowymi
  • wsparcie psychologiczne.

W ramach wyjazdu do Anglii organizatorzy zapewniają m.in.: przelot samolotem, koszty zakwaterowania, koszty dojazdu na miejsce praktyk/ stażu,120 £ (tygodniowo) na własne wydatki i wyżywienie oraz opiekę polskiego mentora i przedstawiciela partnera zagranicznego.
W związku ograniczoną liczbą uczestników, osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Pisz, ul. Wąglicka 1 , pok. 21, tel. 87/423-36-54.

Elwira Świetlicka
Dyrektor MGOPS w Piszu

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 22 mar 2017 19:51
Data opublikowania: środa, 22 mar 2017 19:56
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1639 razy