Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Pisz przystępuje do Krajowego Samorządowego Systemu Teleopieki Domowej dla Seniorów

Gmina Pisz od  stycznia bieżącego roku przystępuje do Krajowego Samorządowego Systemu Teleopieki Domowej dla Seniorów. Jest to sprofesjonalizowany system powiadamiania jednostek Państwowych Służb Ratownictwa, współpracujących w uzgodnionych procedurach z państwowym systemem ratownictwa i jest uzupełnieniem numeru alarmowego 112.

To rozwiązanie, dzięki któremu pomoc będzie udzielana zdecydowanie szybciej, a uczestnik projektu będzie mógł czuć się bezpieczniej we własnym domu.

Projekt kierowany jest do osób nie w pełni samodzielnych, których aktywność jest ograniczona do własnego domu z uwagi na podeszły wiek, niepełnosprawność, czy stan zdrowia.

Projekt zakłada zakupienie przez gminę 20 urządzeń SOS do teleopieki. Będzie to transmiter współdziałający z telefonem komórkowym lub stacjonarnym.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu wyłoni  uczestników do pilotażowego programu Teleopieki.

Programem zostanie objętych 20 osób, które przejdą pomyślnie rekrutację.

Aby zakwalifikować się do programu należy spełnić następujące warunki:

  • zameldowanie w Gminie Pisz;
  • wiek powyżej 60 lat;
  • zamieszkiwanie samotne lub przebywanie w domu samemu przez długi okres czasu;
  • posiadanie telefonu stacjonarnego lub komórkowego;
  • numer telefonu nie może być zastrzeżony;
  • wypełnienie dokumentów z danymi niezbędnymi do uruchomienia systemu w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Koordynator programu:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

 

Projekt jest współfinansowany ze środków
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Na czym będzie polegać Teleopieka? Osoby uczestniczące w programie zostaną wyposażone w terminal telefoniczny oraz do wyboru brelok, wisiorek lub bransoletkę z przyciskiem SOS do użytku w razie zagrożenia, czyli np. kiedy senior upadnie, pogorszy się jego stan zdrowia . Po jego naciśnięciu nastąpi automatyczne połączenie z centrum monitoringu, w którym operator zadecyduje o stosownym rodzaju interwencji.

Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem, np.:

- rodziny,

- sąsiadów,

- znajomych,

- lekarzy pierwszego kontaktu,

- pielęgniarek środowiskowych.

Data powstania: poniedziałek, 8 sty 2018 10:41
Data opublikowania: poniedziałek, 8 sty 2018 10:44
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1389 razy