Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

„Dobry Start – 300 dla ucznia”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu informuje, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków do rządowego programu „Dobry Start – 300 dla ucznia”.

Wnioski w formie elektronicznej (przez bankowość elektroniczną lub przez stronę empatia.mrpips.gov.pl) można składać od 01.07.2018 r. Natomiast od 01.08.2018 r. będą przyjmowane wnioski w tradycyjnej formie papierowej. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w szkole ( z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych) do ukończenia przez nie 20 lat. W przypadku dziecka niepełnosprawnego, uczącego się, świadczenie przysługuje do 24 roku życia.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówkę).

Wniosek może złożyć matka, ojciec lub opiekun dziecka w MGOPS w Piszu w Dziale Świadczeń Rodzinnych. Na dzieci przebywające w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Prawidłowo wypełnione i kompletne wnioski złożone w lipcu lub sierpniu gwarantują wypłatę świadczenia do 30 września, natomiast wnioski złożone w późniejszym terminie będą wypłacane do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie wychowawcze (500+) oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego w formie elektronicznej (przez bankowość elektroniczną lub przez stronę empatia.mrpips.gov.pl) można składać od 01.07.2018 r. Natomiast od 01.08.2018 r. będą przyjmowane wnioski w tradycyjnej formie papierowej.

Wnioski dostępne będą w siedzibie MGOPS w Piszu w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Przypominamy godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek – wtorek od 07:00 do 15:00;

Środa – dzień wewnętrzny;

Czwartek- piątek od 07:00 do 15:00

 

Data powstania: środa, 27 cze 2018 13:40
Data opublikowania: środa, 27 cze 2018 13:41
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1477 razy