Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

"Rodzina - dobre relacje" Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą

W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku uprzejmie informuję o rozpoczęciu projektu „Rodzina- dobre relacje", Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostki samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Edycja 2018.

Adresatami projektu są osoby starsze i niepełnosprawne, dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich na terenie miasta Ełk, uczniowie szkół podstawowych, osoby doświadczające przemocy w rodzinie, osoby stosujące przemoc w rodzinie oraz dzieci z rodzin, w których występuje podejrzenie stosowania przemocy oraz rodziny objęte procedurą „Niebieska Karta".

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków sprzyjających uzyskaniu zdolności do funkcjonowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, w tym pełnieniu ról rodzinnych, społecznych i zawodowych poprzez uzyskanie świadomości w zakresie psychologicznych i społecznych zachowań przemocowych poprzez osoby doświadczające przemocy oraz osoby stosujące przemoc.

Planowany termin realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 31.12.2018 r.

 

Data powstania: środa, 5 wrz 2018 10:49
Data opublikowania: środa, 5 wrz 2018 11:04
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1218 razy