Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje z realizacji projektu w marcu 2019 roku

W miesiącu marcu 2019r. w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kontynuowana była terapia psychologiczna – spotkania indywidualne – zrealizowano 8 godzin zajęć (2 rodziny x 4 godziny zajęć) w ramach zadania Aktywna Integracja Społeczna,

Celem zadania Aktywna Integracja Społeczna jest zwiększenie i pobudzenie aktywności społecznej, otwarta komunikacja, zasady automotywacji, asertywności radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, sposoby radzenia sobie ze stresem, nauka umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych oraz praca nad motywacją uczestników, praca nad utrzymaniem wysokiego poziomu motywacji do podejmowania aktywności, zmiany sytuacji życiowej, radzenie sobie z niepowodzeniami.

W miesiącu marcu 2019r. w ramach zadania Aktywna Integracja Edukacyjna zakończyły się kursy zawodowe realizowane przez Partnera projektu.

Celem zadania Aktywna Integracja Zawodowa jest aktywne włączenie, reintegracja z rynkiem pracy przez podjęcie zatrudnienia. W miesiącu marcu 2019r. 10 uczestników projektu rozpoczęło staże zawodowe u czterech lokalnych pracodawców.

W miesiącu kwietniu 2019r. kontynuowana będzie terapia psychologiczna oraz 10 uczestników projektu kontynuować będzie staże zawodowe.

Data powstania: piątek, 26 kwi 2019 17:33
Data opublikowania: piątek, 26 kwi 2019 17:35
Data edycji: poniedziałek, 24 cze 2019 12:39
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1186 razy
Ilość edycji: 1