Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje z realizacji projektu w kwietniu 2019 roku

W miesiącu kwietniu 2019r. w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kontynuowana była terapia psychologiczna – spotkania indywidualne – zrealizowano 8 godzin zajęć (2 rodziny x 4 godziny zajęć) w ramach zadania Aktywna Integracja Społeczna, Odbył się trening motywacyjny – zajęcia grupowe - 1 spotkanie – 6 godzin zajęć.

Celem zadania Aktywna Integracja Społeczna jest zwiększenie i pobudzenie aktywności społecznej, otwarta komunikacja, zasady automotywacji, asertywności radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, sposoby radzenia sobie ze stresem, nauka umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych oraz praca nad motywacją uczestników, praca nad utrzymaniem wysokiego poziomu motywacji do podejmowania aktywności, zmiany sytuacji życiowej, radzenie sobie z niepowodzeniami.

Celem zadania Aktywna Integracja Zawodowa jest aktywne włączenie, reintegracja z rynkiem pracy przez podjęcie zatrudnienia. W miesiącu kwietniu 2019r. 10 uczestników projektu kontynuowało staże zawodowe u czterech lokalnych pracodawców.

W miesiącu maju 2019r. kontynuowana będzie terapia psychologiczna oraz 10 uczestników projektu kontynuować będzie staże zawodowe. Uczestnicy projektu wraz z rodzinami będą mieli możliwość skorzystania z 2- dniowego wyjazdu nad morze.

Data powstania: piątek, 26 kwi 2019 17:35
Data opublikowania: piątek, 26 kwi 2019 17:36
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1090 razy