Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Piska Akademia Aktywności„PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu realizuje od 2008 roku projekt systemowy- „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 :

Priorytetu VII : Promocja integracji społecznej

Działania 7. 1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data powstania: piątek, 27 mar 2009 13:50
Data opublikowania: poniedziałek, 30 mar 2009 08:34
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 12081 razy