Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konferencja podsumowująca "PISKĄ AKADEMIĘ AKTYWNOŚCI" w 2009 roku

W dniu 15 grudnia 2009r. odbyła się

 

Konferencja zamykająca i podsumowująca II edycję  projektu:

 

„PISKA  AKADEMIA  AKTYWNOŚCI”

Miejsce:

Sala konferencyjna

Hotel „Nad Pisą”

ul. Ratuszowa 13

12-200 Pisz

 

Stanowiła podsumowanie cyklu spotkań i szkoleń organizowanych w ramach projektu w okresie od maja do grudnia 2009r przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu skierowanych do 116 niepracujących klientów ośrodka w wieku aktywności zawodowej.

Uroczystego otwarcia dokonała Dyrektor MGOPS Elwira Świetlicka, która następnie serdecznie powitała przybyłych gości. A byli to:

 

przedstawiciele władz lokalnych w osobach:

Burmistrz – Jan Alicki

Zastępca Burmistrza Pisza – Zenon Bednarczyk

Przewodniczący Rady Miasta – Stanisław Olender

oraz Radni Rady Miejskiej w Piszu

a także

dyrektorzy i kierownicy instytucji współpracujących przy realizacji projektu ,

oraz osoby zaangażowane w realizację projektu

jak również

osoby uczestniczące bezpośrednio w projekcie

 

Na konferencję zostały również zaproszone lokalne media.

 

Po krótkim  przybliżeniu przez koordynatora projektu Dorotę Karpińską uczestnikom istoty projektu, jego celów i osiągnięć , przedstawiona została podsumowująca prezentacja zdjęć z realizowanych działań.

Konferencja była również dobrym momentem na podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu całego przedsięwzięcia .

Na zakończenie osobom biorący udział w projekcie z rąk burmistrza zostały  wręczone zaświadczenia i upominki w formie książek.

 

 

Projekt „Piska Akademia Aktywności” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1  Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Data powstania: wtorek, 22 gru 2009 10:04
Data opublikowania: wtorek, 22 gru 2009 10:07
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 3099 razy