Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Klubu Integracji Społecznej w Piszu

Pisz, dnia 01.07.2006r.

Regulamin Klubu Integracji Społecznej w Piszu

 1. Klub Integracji Społecznej w Piszu działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu, zwany dalej Klubem.
 2. Klub jest miejscem, gdzie osoby bezrobotne mogą rozwijać swoje umiejętności w poszukiwaniu i uzyskiwaniu zatrudnienia oraz przekwalifikowaniu.
 3. KIS jest czynny w godzinach zgodnych z zaplanowanym harmonogramem.
 4. Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest dobrowolne.
 5. Podstawą kwalifikacji uczestników Klubu jest przeprowadzony przez pracownika socjalnego wywiad środowiskowy oraz podpisany kontrakt socjalny, który potwierdzi, że objęcie rodziny tego typu pomocą będzie miało wpływ na zminimalizowanie negatjwnych skutków długotrwałego bezrobocia lub wykluczenia społecznego.
 6. Osoba chętna oraz kwalifikująca się do uczestnictwa w Klubie wypełnia w MGOPS kartę uczestnictwa, będącą potwierdzeniem oraz zobowiązaniem do systematycznego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 7. Po przyjściu do Klubu obecność uczestnika będzie rejestrowana.
 8. Na bieżąco tworzony będzie komputerowy bank danych kandydatów poszukujących pracy.
 9. W Klubie Integracji Społecznej odbywają się zajęcia szkoleniowe i praktyczne. Aktywne uczestnictwo w tych zajęciach ułatwia znalezienie pracy.
 10. W Klubie analizowane będą oczekiwania uczestnika oraz dodatkowe umiejętności wymienione w karcie uczestnictwa, będące podstawą do przekwalifikowania lub tworzenia grupy samopomocowej.
 11. W Klubie Integracji Społecznej bezrobotni mają możliwość korzystania ze środków technicznych, które są pomocne w poszukiwaniu pracy oraz z pomocy merytorycznej w przygotowywaniu życiorysu oraz podania o pracę.
 12. Korzystanie ze sprzętu Klubu powinno służyć wyłącznie poszukiwaniu pracy i rozwijaniu umiejętności przydatnych dla realizacji tego celu.
 13. Korzystanie z urządzeń Klubu ( komputer, drukarka ) jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem Klubu.
 14. Osoby korzystające z usług Klubu zobowiązane są do przestrzegania uwag i wskazówek pracowników Klubu Integracji Społecznej.
 15. Uczestnik Klubu zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
 16. Uczestnik Klubu dba o estetykę i czystość Klubu.
 17. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu.
 18. Osoby pod wpływem alkoholu nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 19. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Klubu Integracji Społecznej, osoba nie będzie mogła korzystać z usług Klubu.
 20. Zajęcia w Klubie będą zakończone wręczeniem certyfikatu.
 21. Uczestnik, po otrzymaniu certyfikatu będzie mógł w dalszym ciągu korzystać z urządzeń Klubu, do czasu podjęcia pracy.
Data powstania: poniedziałek, 30 mar 2009 08:35
Data opublikowania: poniedziałek, 30 mar 2009 08:39
Data edycji: poniedziałek, 27 wrz 2010 11:47
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2459 razy
Ilość edycji: 2