Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedłużenie terminu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na odległość

W celu uzyskania porady należy wypełnić załączony wniosek o zgłoszenie porady na odległość wraz z oświadczeniem o niemożności pokrycia kosztów odpłatnej porady. Skan podpisanego wniosku i oświadczenia należy przesłać na e-mail Starostwa Powiatowego w Piszu sekretariat@powiat.pisz.pl. Telefonicznie lub e-mailowo zostanie umówiony termin porady. Porada zostanie udzielona telefonicznie lub e-mailowo. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona zostanie poinformowana o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod adresem poczty elektronicznej Starostwa Powiatowego w Piszu sekretariat@powiat.pisz.pl lub listownie na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 16 kwi 2020 09:10
Data opublikowania: czwartek, 16 kwi 2020 09:12
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 890 razy