Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wspieraj Seniora

Seniorze! Zostań w domu i skorzystaj z programu „Wspieraj Seniora”

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych Gmina Pisz przystąpiła do programu rządowego „Wspieraj Seniora”. Projekt będzie realizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu. Seniorzy są szczególnie narażeni na powikłania związane z zakażeniem koronawirusem. Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są więc w tym okresie szczególnie ważne.

Cel programu

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa senior.

Program adresowany jest do:

Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19 oraz w szczególnych przypadkach osoby młodsze. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Seniorzy, którzy zdecydują się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii mogą zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Numer Infolinii 22 505 -11-11

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Następnie pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia, która będzie polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby.

Data powstania: czwartek, 29 paź 2020 11:59
Data opublikowania: czwartek, 29 paź 2020 12:00
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 801 razy