Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

„Czyste powietrze” - zaświadczenie o dochodach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu, Dział Świadczeń Rodzinnych  informuje, że od 1 października 2020 r. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na realizację programu „Czyste Powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.).
Zaświadczenia wydawane są przez MGOPS w Piszu po uprzednim złożeniu wniosku  „żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego”.

Załącznik o dochodach niepodatkowanych (część III) prosimy o uzupełnienie dla każdego pełnoletniego członka rodziny.

Jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem lub karta podatkową, do wniosku załącza zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa), wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku dochodowego.

Druk wniosku można pobrać w siedzibie MGOPS w Piszu lub pobrać poniżej.

 

Dorota Karpińska

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych

MGOPS w Piszu

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 10 lis 2020 15:02
Data opublikowania: wtorek, 10 lis 2020 15:06
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1018 razy