Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Program "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022

Ogłoszenie o programie „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu przystąpił do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022  w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program  jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Pisz

01.02.2022- 31.12.2022r.

Kwota dofinansowania – 58 752,00 zł.

Całkowita wartość – 58 752,00 zł.

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Cele Programu

„Opieka wytchnieniowa” ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby, które chcą skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej, muszą zamieszkiwać na terenie Gminy Pisz i sprawować całodobową opiekę na niepełnosprawną osobą w stopniu znacznym.

Realizacja Programu

W ramach przyznanej dotacji gmina planuje objąć wsparciem 6 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (2-je dzieci niepełnosprawnych i  4-ro dorosłych niepełnosprawnych). Do realizacji usługi opieki wytchnieniowej zatrudni 2 opiekunów. Limit godzin usługi przypadający na uczestnika programu wynosi 240 godzin w ciągu roku. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej.

Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 (do pobrania w załączniku). Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W pierwszej kolejności usługi będą przyznane osobom, które uzyskały najniższą punktację w skali FIM.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z powyższej formy wsparcia proszone są o wypełnienie wymaganej dokumentacji i dostarczenie jej do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

Nabór uczestników będzie trwał od 20.01.2022r. do 28.01.2022r. Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane drogą telefoniczną.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (087) 423 36 54.

Data powstania: piątek, 21 sty 2022 16:37
Data opublikowania: piątek, 21 sty 2022 16:39
Data edycji: wtorek, 17 maj 2022 14:24
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 633 razy
Ilość edycji: 1