Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Program "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - edycja 2022

Ogłoszenie o programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu  przystąpił do Programu " Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej " - edycja 2022  w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług asystencji osobistej wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

 Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Pisz

01.02.2022- 31.12.2022r.

 

Kwota dofinansowania – 168 759,00 zł.

Całkowita wartość – 168 759,00  zł.

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Cele Programu

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” ma na celu wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane
w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł.

 

Czas trwania usług asystencji osobistej − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Adresaci Programu

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Realizacja Programu

W ramach przyznanej dotacji gmina planuje objąć wsparciem:

- 3 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności – po 60 godzin miesięcznie

- 2 dzieci w wieku do 16 r. ż. Niepełnosprawnych – po 30 godzin miesięcznie

- 1 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 30 godzin miesięcznie

- 1 osoba o sprzężonym stopniu niepełnosprawności – 70 godzin miesięcznie

Do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” MGOPS w Piszu zatrudni 3 asystentów.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci asystencji osobistej nie ponosi odpłatności za usługę.

Gmina kwalifikuje do przyznania asystencji osobistej na podstawie karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 (do pobrania
w załączniku).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z powyższej formy wsparcia proszone są o wypełnienie wymaganej dokumentacji i dostarczenie jej do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

Nabór uczestników będzie trwał od 20.01.2022r. do 28.01.2022r. Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane drogą telefoniczną.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (087) 423 36 54 wew. 211

Data powstania: piątek, 21 sty 2022 16:39
Data opublikowania: piątek, 21 sty 2022 16:40
Data edycji: poniedziałek, 24 sty 2022 12:40
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 640 razy
Ilość edycji: 3