Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - INFORMACJA

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu informuje,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na OPIEKUNA w związku z realizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego nie wpłynęła żadna oferta, jednakże: osoby/rodziny /opiekunowie prawni zakwalifikowani do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 do realizacji zadania wskazały osoby, które mogłyby świadczyć usługę opieki wytchnieniowej w ich rodzinach.

  1. Barbara Skrodzka- zam. Gmina Pisz
  2. Marzena Topka- zam. Gmina Pisz

Wskazani kandydaci przez osoby /rodziny /opiekunów prawnych, celem spełnienia warunków  zostały poproszone na rozmowę weryfikacyjną oraz udokumentowanie  posiadanych kwalifikacji.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww osoby spełniły wymagania formalne określone w Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2022”.

Data powstania: środa, 23 lut 2022 10:45
Data opublikowania: środa, 23 lut 2022 10:47
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 433 razy