Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł.

Obywatelowi Ukrainy, przebywającemu legalnie w Polsce zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

Uprawniony do otrzymania świadczenia jest obywatel Ukrainy, który:

1/ wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisem ustawy, 

2/ został wpisany do rejestru PESEL.

Świadczenie przeznaczone jest na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można złożyć w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 25 mar 2022 08:40
Data opublikowania: piątek, 25 mar 2022 09:30
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 466 razy