Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu informuje o możliwości ubiegania się o świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

O świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie, ubiegać się może każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna, która zapewniła zakwaterowanie oraz wyżywienie uchodźcom z Ukrainy. Dotyczy tych obywateli, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, czyli po 24 lutego br. Świadczenie obejmuje również rekompensatę kosztów w przypadku zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, którzy posiadają Kartę Polaka i przybyli do Polski z najbliższą rodziną również z powodu działań wojennych.

Rekompensata poniesionych kosztów przysługiwać będzie za okres nie dłuższy niż 60 dni. Świadczenie będzie wypłacane za faktyczne zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na terenie Gminy Pisz.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek wraz z załącznikami w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu, siedziba ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz, pok. 12, 13 i 15.

Do wniosku należy załączyć KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania.

Na rozpatrzenie wniosku pracownicy mają 30 dni. Pieniądze zostaną wypłacone przelewem na konto bankowe.

Ważne!
Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę. Świadczenia 40 zł za każdy dzień zapewnienia mieszkania i jedzenia Ukraińcom nie pozyska osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Chodzi tu zarówno o zapłatę przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu. Składając wniosek o rekompensatę 40 zł trzeba złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Data powstania: piątek, 25 mar 2022 09:31
Data opublikowania: piątek, 25 mar 2022 09:37
Data edycji: czwartek, 5 maj 2022 09:05
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 568 razy
Ilość edycji: 2