Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”NA LATA 2019-2023

DOFINANSOWANIE
544 000 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI
680 000 ZŁ

CEL PROGRAMU

Dofinansowanie wsparcia w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

REALIZOWANE ZADANIA

Zapewnienie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

2) osobom dorosłym, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

GRUPA DOCELOWA

Osoby spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe
w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, a także osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne.

EFEKTY PROGRAMU:

Wsparcie osób potrzebujących oraz zmniejszenie skali niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w szczególności starszych, chorych
i niepełnosprawnych.

Data powstania: czwartek, 26 maj 2022 10:13
Data opublikowania: czwartek, 26 maj 2022 10:21
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 457 razy